ανατέθηκαν οι ευθύνες της ζωικής παραγωγής στον Αστέριο Ροντούλη, ενώ της φυτικής παραγωγής ανατέθηκαν στον Γιάνη Δριβελέγκα

Και με την «βούλα» ανατέθηκαν οι ευθύνες της ζωικής παραγωγής στον Αστέριο Ροντούλη, ενώ της φυτικής παραγωγής ανατέθηκαν στον Γιάνη Δριβελέγκα, με την δημοσίευση σχετικής απόφασης που καθορίζει τις αρμοδιότητες των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 196018 απόφαση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη, που δημοσιεύθηκε στον ΦΕΚ 2741/Β/25-11-2011, βάσει της οποίας:
Στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων: α) της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, β) της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, γ) της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας. Στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αστέριο Ροντούλη ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων: α) της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής. β) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Στο πλαίσιο της άσκησης των προηγούμενων περιλαμβάνονται και οι παρακάτω αρμοδιότητες: * οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη νομοθετική πρωτοβουλία, * η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, * η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, * η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς. Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:
0