Πλήθος παρατυπιών στην διακίνηση των εξαγόμενων εσπεριδοειδών, με άμεσο κίνδυνο την δυσφήμισή τους καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS


Πλήθος παρατυπιών στην διακίνηση των εξαγόμενων εσπεριδοειδών, με άμεσο κίνδυνο την δυσφήμισή τους καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS και ζητά την άμεση λήψη μέτρων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο κ Γ Πολυχρονάκης, ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου δήλωσε: «Με κατεπείγον έγγραφο του Συνδέσμου μας προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:
Είναι γνωστή η πάγια θέση του  Συνδέσμου μας ότι η κατάκτηση των ξένων αγορών και επομένως η εξασφάλιση της ομαλής και σε βάθος χρόνου διάθεση των νωπών οπωροκηπευτικών προιόντων μας, επ ωφελεία των συμφερόντων των παραγωγών και γενικότερα της εθνικής μας οικονομίας, προϋποθέτει την αποστολή προϊόντων αρίστης ποιότητας τυποποιημένων σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ από εξαγωγείς -διακινητές οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες προς τούτο υποδομές (συσκευαστήρια, ψυγεία κλπ) .

Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουμε όμως την δυνατότητα να διασταυρώσουμε, επαναλαμβάνονται και κατά την τρέχουσα περίοδο των εσπεριδοειδών φαινόμενα, παρατηρούμενα κατά τα τελευταία χρόνια σε πολλά προϊόντα, «διακινήσεων-εξαγωγών» είτε κατευθείαν από τον αγρό είτε από «συσκευαστές» μη τυποποιημένων κακής ποιότητας και σε μεγάλες συσκευασίες προοριζομένων δήθεν για βιομηχανική χρήση, χωρίς να τηρούνται οι υφιστάμενες διατάξεις διασφάλισης αυτής της χρήσης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν τέτοιες διακινήσεις σημαντικότατων ποσοτήτων εσπεριδοειδών κυρίως πορτοκαλιών και στην πλειονότητα προς τις κοινοτικές Βαλκανικές χώρες και κυρίως από επιτήδειους εμπόρους, Έλληνες και αλλοδαπούς, στην Αργολίδα και την Άρτα. Παρακαλούμε για την διενέργεια σχετικής έρευνας προς διακρίβωση του βασίμου των πληροφοριών αυτών.
Η μη τήρηση των κανόνων ποιότητας των προϊόντων που «προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση», χωρίς εξασφάλιση και έλεγχο από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες των προυποθέσεων που θέτουν οι κανόνες της ΕΕ για τον προορισμό και τη χρήση ,έχει σαν αποτέλεσμα τα προιόντα αυτά να προωθούνται για  νωπή κατανάλωση  σε τιμές εξευτελιστικές παρασύροντας και τις τιμές των ποιοτικά κατάλληλων προς   κατανάλωση προϊόντων δυσφημώντας την ποιότητα του ελληνικού νωπού πορτοκαλιού.
Είναι προφανές ότι τέτοιες εκτός κάθε ελέγχου πρακτικές  καθιστούν αδύνατη την δραστηριότητα των υγειών φορέων της εξαγωγής ,οι οποίοι δεν μπορούν να διαθέσουν τα καλής ποιότητας τυποποιημένα προιόντα τους σ αυτές τις εξευτελιστικές τιμές ,που σε αρκετές περιπτώσεις δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της πρώτης ύλης. Ασφαλής  και εύλογη πρόβλεψη είναι η απώλεια αυτών των αγορών ,αλλά και άλλων πέραν αυτών που μπορεί να κατευθύνονται ανασυσκευαζόμενα  προιόντα μας (υπάρχουν και τέτοιες πληροφορίες) με επίσης ασφαλή αλλά και δυσάρεστη συνέπεια την απαξίωση της παραγωγής μας  και του εισοδήματος των παραγωγών και μάλιστα σε εποχή που ιδιαιτέρως επιζητείται η εξωστρέφεια και των προιόντων της γεωργίας μας. Θα ήταν τραγικό να διαπιστωθεί από την στατιστική της ΕΕ ότι η Βουλγαρία π.χ είναι σημαντική χώρα εξαγωγών πορτοκαλιών για νωπή κατανάλωση.
Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην εξέλιξη της εμπορικής περιόδου εσπεριδοειδών 2011/2012 που η παραγωγή δείχνει να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ομαλά σ όλες τις παραγωγικές Χώρες της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος , αν τα παραπάνω φαινόμενα είναι αληθή, παρακαλούμε όπως ληφθούν μέτρα:
  • Επιβεβαίωση ή όχι των αναφερομένων παραβάσεων
  • Έκδοση εγκαίρως σχετικών Οδηγιών προς τις ελεγκτικές Υπηρεσίες για αυστηρή εφαρμογή των  εμπορικών προδιαγραφών εμπορίας εσπεριδοειδών, του Μητρώου, της ιχνηλασιμότητος.
  • Να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι δεν επιτρέπεται η διακίνηση καρπών, ασυσκεύαστων, ατυποποίητων χωρίς τις ενδείξεις συσκευαστή και εμπόρου και με αυστηρό έλεγχο τόσο των ποιοτικών όσο και των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών.
  • Να ληφθούν μέτρα κάλυψης των εξόδων ελέγχου και διακίνησης των προϊόντων.
  • Να απαγορευθεί η διακίνηση-εξαγωγή για νωπή κατανάλωση σε εξαιρετικά μεγάλες συσκευασίες και να διασφαλισθεί ώστε τα εξαγόμενα πορτοκάλια μας να είναι άριστης ποιότητος.
  • Να συσταθούν μεικτά συνεργεία ελέγχου ΥΠΑΑΤ & ΣΔΟΕ στους άξονες εξόδου των φορτίων εσπεριδοειδών προς όλες τις γειτονικές μας Βαλκανικές χώρες για έλεγχο των παραπάνω περιγραφομένων παρατυπιών.»ΠΗΓΗ: paseges.gr
0