Χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία τα 2 κτίρια του Γερμανικού Παρατηρητηρίου στα Βελανίδια

Ύστερα από αίτημα του Δήμου Μονεμβασίας, χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία τα δύο κτίρια του Γερμανικού Ναυτικού Παρατηρητηρίου που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βελανιδίων της Δ.Ε. Βοιών.
Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (αριθ. φύλλου: 439/5-12-2013).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
0