Ανακοίνωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Βλαχιώτη                                                                 14-11-2016
Ανακοίνωση• Η προθεσμία παροχής διευκρινίσεων σχετικά με την επικαιροποίηση των επιφανειών στεγασμένων χώρων, στο δημοτικό κατάστημα Βλαχιώτη, παρατείνεται μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2016.
• Η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση των ενδιαφερομένων, προσκομίζοντας οποιοδήποτε σχέδιο ή στοιχείο του ακινήτου και το λογαριασμό της ΔΕΗ.
• Όταν διαπιστώνεται μεγάλη προσέλευση και επιθυμία των ενδιαφερομένων, κλείνεται ραντεβού για επόμενη ημέρα.
• Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ευρώτα έχει καλέσει τους δημότες στο παρελθόν να διορθώσουν τα τετραγωνικά των ιδιοκτησιών τους, χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά ταύτα ζητάει την κατανόηση των δημοτών για τη δύσκολη αυτή διαδικασία και την συνακόλουθη ταλαιπωρία.
Από την Τεχνική Υπηρεσία 
Δήμου Ευρώτα
0